Visy Touch -kulunvalvontapääte

Visy Touch on kulunvalvontapääte vierailijoiden hallintaan, jolla mm. urakoitsijat ilmoittautuvat työskentelyalueelle tehtaissa ja muissa teollisuuslaitoksissa. Kulunvalvontapääte lisää turvallisuutta ja tiedon läpinäkyvyyttä, helpottaa ulkopuolisen työvoiman hallintaa ja edistää lakivelvoitteiden täyttymistä.

 

Integrointien ansiosta Visy Touch palvelee koko liiketoimintaa

Visy Touch -kulunvalvontapääte integroidaan osaksi Visy Access Gate -järjestelmää tai muuta kulunvalvontajärjestelmää. Pääte vaihtaa saumattomasti tietoa Visy Access Gaten kanssa sekä lähettää tietoa kolmansien osapuolten järjestelmiin kuten Zeroni-palveluun. Integrointien ansiosta voit raportoida ja tulostaa mm. aluesaldot (henkilöiden määrä työskentelyalueilla), alueiden ajantasaiset henkilölistat, sekä lähettää tiedon alueilla vietetystä ajasta työajanseurantajärjestelmään. Halutessaan kohde voi myös esittää alueella olevan aluesaldon sekä muita tietoja näyttötauluilla.

Visy Booking -kulkulupasovellukset

Visy Booking -kulkulupasovellukset täydentävät Visy Access Gate -kulunvalvontajärjestelmää ja lisäävät automaatiota kohteen logistiikkavirtojen, varastoinnin sekä tuotannon välillä. Kuljetusyritykset luovat Booking-sovelluksilla kuljetuksia kohteisiin ilmoittaen samalla kuljettajan ja ajoneuvon tiedot, asioinnin ajankohdan sekä kuljetuksen tunnistetietoja kuten rahtikirjanumeron. Kuljetuksen luonnin jälkeen järjestelmä luo kuljettajalle ja rahdille kulkuluvan.

Räätälöimme Visy Booking -kulkulupasovellukset vastaamaan juuri sinun liiketoimintasi vaatimuksia

Konenäköjärjestelmä junarahdin tunnistamiseen

Konenäköjärjestelmä junarahdin tunnistamiseen ja automaattiseen saapuvan ja lähtevän junarahdin kuvaamiseen. Konenäköjärjestelmä poimii tunnistetietoja kuten kontti-ID:t, vaununumerot ja varaallisten aineiden merkinnät. Ratkaisu on suorituskyvyltään ainutlaatuinen: korkeat tunnistustarkkuudet ja nopea tiedonvälitys toiminnanohjausjärjestelmään takaa nopean rahtikirjojen tarkistamisen ja parantaa toiminnan läpinäkyvyyttä.

 

Konenäköjärjestelmä junarahdin tunnistamiseen, sekä vaunujen, konttien ja säiliöiden automaattiseen kuvaamiseen

Konenäköjärjestelmä junarahdin tunnistamiseen

Tekoälypohjainen konenäköjärjestelmä junarahdin tunnistamiseen

Konenäköjärjestelmä koostuu Visyn junaportaalista, Visyn tekoälyyn pohjautuvasta tunnistusohjelmistosta, jolla tunnistetaan kontti-ID:t ja vaarallisten aineiden merkinnät, sekä laiteympäristöstä, jonka viivakuvakamerat ottavat korkealaatuiset kuvat sääolosuhteista tai vuorokauden- ja vuodenajasta riippumatta. Konenäköjärjestelmä perustuu kehittyneeseen kuvantunnistusteknologiaan, joka mahdollistaa nopean ja tarkan tietojen poiminnan järjestelmän ottamista kuvista. Otettuja kuvia voidaan myös hyödyntää jälkikäteen mm. kunnon tarkastuksessa sekä kuvatodisteena alueelle saapuneesta tai sieltä lähteneestä rahtitapahtumana. Teknologia erottaa eri tyyppiset rahtiyksiköt, tunnistaa kirjaimet ja numerot, sekä muuttaa ja analysoi tiedon usean järjestelmän hyödynnettäväksi dataksi.

Konenäköjärjestelmä maantierahdin tunnistamiseen

Konenäköjärjestelmä maantierahdin automaattiseen tunnistamiseen. Järjestelmä poimii rahdista tunnistetietoja kuten kontti-ID:t ja vaarallisten aineiden merkinnät. Järjestelmä on suorituskyvyltään ainutlaatuinen: korkeat tunnistustarkkuudet ja nopea tiedonvälitys kulunhallintajärjestelmään takaavat keskeytymättömän liikenteen ja sujuvan asioinnin. Tunnistamalla maantierahdin ja kemikaalirekkojen merkinnät automaattisesti ajoneuvot voidaan ohjata suoraan oikeille palvelupisteille, mikä lyhentää liikenteen läpimenoaikaa ja tehostaa logistiikkavirtoja.

 

Konenäköjärjestelmä maantierahdin tunnistamiseen tehostaaksesi toimintaa automatisoidulla liikenteen ohjauksella  ja parannat tiedon läpinäkyvyyttä.

 

Konenäköjärjestelmä

Visy Access Gate -kulunvalvontajärjestelmä

Visy Access Gate kulunvalvontajärjestelmä on suunniteltu hallitsemaan kaikkea ajoneuvo- ja henkilöliikennettä teollisuusympäristöissä ja logistiikkakeskuksissa. Järjestelmän modulaarinen rakenne ja laajat toiminnallisuudet mahdollistavat skaalautuvuuden niin yksittäisten alueiden, kuin myös suurten valtakunnallisesti toimivien yritysten kulunhallinnan tarpeisiin.

Visy Access Gate kulunvalvontajärjestelmä, porttiautomaatio ja kokonaisvaltainen kulunhallinta takaavat sujuvan ja turvallisen kulkemisen sekä mahdollistavat nopean tiedonkulun eri toimijoiden välillä.