Konenäköjärjestelmä maantierahdin tunnistamiseen

Konenäköjärjestelmä maantiekuljetusten automaattiseen tunnistamiseen ja rekisteröintiin

Konenäköjärjestelmä maantierahdin automaattiseen tunnistamiseen. Järjestelmä poimii rahdista tunnistetietoja kuten kontti-ID:t ja vaarallisten aineiden merkinnät. Järjestelmä on suorituskyvyltään ainutlaatuinen: korkeat tunnistustarkkuudet ja nopea tiedonvälitys kulunhallintajärjestelmään takaavat keskeytymättömän liikenteen ja sujuvan asioinnin. Tunnistamalla maantierahdin ja kemikaalirekkojen merkinnät automaattisesti ajoneuvot voidaan ohjata suoraan oikeille palvelupisteille, mikä lyhentää liikenteen läpimenoaikaa ja tehostaa logistiikkavirtoja.

 

Konenäköjärjestelmä maantierahdin tunnistamiseen tehostaaksesi toimintaa automatisoidulla liikenteen ohjauksella  ja parannat tiedon läpinäkyvyyttä.

 

Konenäköjärjestelmä

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää?

Ota yhteyttä myyntiin niin kerromme kuinka konenäköratkaisu tehostaisi teidän liikennettä.

Ota yhteyttä

Maantiekuljetusten automaattinen tunnistus ja rekisteröinti mahdollistavat automaattisen liikenteen ohjauksen

Konenäköjärjestelmä hyödyntää Visyn kehittämää tekoälyohjelmistoa

Konenäköjärjestelmä koostuu Visyn rekkaportaalista, jossa yhdistyvät Visyn tekoälyyn pohjautuva tunnistusohjelmisto, jolla poimitaan rahdista merkinnät ja tunnistetiedot, sekä laiteympäristö, kuten viivakuvakamerat, jotka ottavat korkealaatuisia kuvia rahtiliikenteestä vuorokauden- tai vuodenajasta riippumatta.

 

Konenäköjärjestelmä tunnistaa automaattisesti maantierahdin osana Visy Access Gate -kulunvalvontaratkaisua

Suosittelemme konenäköratkaisun liittämistä Visy Access Gate -järjestelmään, kun kohteessa käsitellään monipuolisesti eri materiaaleja, ja automaatiota ja logistiikan toimintakapasiteettia halutaan lisätä. Konenäköratkaisu tuo varmuutta logistiikkaketjun hallintaan, kun rahtimerkinnät dokumentoidaan osaksi kuljetus- ja liikennetapahtuman tietoja.

Rahdin tunnistetietojen ja merkintöjen automaattinen rekisteröinti
Automatisoi liikenteen ohjaus oikeille purku- ja palvelupisteille
Dokumentoi alueen rahtiliikenne osaksi liikennetapahtumia

Ominaisuudet

Kaikki tunnistusohjelmistot ovat Visyn oma kehittämiä

Rahtikonttien ja säiliökuljetusten merkintöjen tunnistus: konttimerkinnät, ISO-koodit, IMO- ja ADR-tarrat, painotiedot, sinetit

Trailerikuljetusten tunnistus: ILU-koodit

Rekisterikilpien tunnistusohjelmisto (tukee useita eri kansallisuuksia)

Erinomainen tunnistustarkkuus: 97-99,5 %

Non-stop liikenne; tunnistukset jopa 50 km/h nopeuksista

Järjestelmään voidaan liittää myös erillinen mittaportaali ja ajoneuvovaaka mittaamaan ajoneuvon ja rahdin yhteisvolyymi- ja painotiedot

Voidaan sijoittaa palvelemaan liikennettä kaksisuuntaisesti

Integrointi Visy Access Gate -kulunhallintajärjestelmään ja muihin kolmansien osapuolten järjestelmiin

Ratkaisut konttiterminaaleihin, valmistavan teollisuuden kohteisiin tai viranomaistahoille

Visy Virtual Trigger -ohjelmistovaihtoehto tunnistustapahtumien käynnistämiseen (korvaa maahan asennettavat silmukat)

Katso kuvat

Uutiset