Kemin Satama – Kulunvalvontajärjestelmän modernisointi

Kemin satama on perustettu vuonna 1869 samaan aikaan Kemin kaupungin kanssa. EU:n pohjoisimman yleissataman kautta kulkee vuosittain kaksi miljoonaa tonnia meriliikenteen tuontia ja vientiä, ja satama on tärkeä väylä kemiallisen metsäteollisuuden tuotteille, kuten sellulle ja kartongille. Kemin sataman kautta kulkee myös paljon projektikuljetuksia, esimerkiksi tuulimyllyjen osia ja teollisuuden laitteita pohjoiskalotin alueelle.

 

Korkeat vaatimukset kulunvalvonnalle

Kemin Satama Oy aloitti uudistus- ja laajennustyöt vuonna 2021, jotta satama palvelisi paremmin Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan rakennustöitä ja muun pohjoisen Suomen teollisuutta, kuten kaivosten rikastekuljetuksia. Laajennustöiden myötä myös Visyn toimittama Visy Access Gate -kulunhallintajärjestelmä modernisoitiin.

”Turvallisuus on yksi Kemin Sataman perusarvoista. Nykyisen maailmantilanteen vallitessa totesimme, että kovan turvallisuuden parantaminen ja toteuttaminen on yksi huoltovarmuuskriittisen yhteiskunnan logistisen solmukohdan elinehto. Siten vaatimuksemme kulunvalvontajärjestelmälle on aukoton 24/7/365 pääsynhallinnan valvonta, seuranta ja dokumentointi. Riskianalyysin ja tarkastelumme pohjalta päädyimme siihen, että Visy tarjoaa parhaimman kokonaisratkaisun ja vastaa korkeisiin vaatimuksiimme”, Kemin Satama Oy:n toimitusjohtaja Markku Rautio toteaa.

 

Visy Access Gate -kulunhallintajärjestelmä

Sataman ulkokehän neljää ajoneuvoporttia ja kahta henkilöporttia hallinnoidaan Visy Access Gate -kulunhallintajärjestelmällä. Järjestelmä on kokonaisvaltainen alue- ja kulunvalvonnan työkalu, jolla voidaan reaaliajassa hallinnoida alueelle kulkemista, luvittaa ajoneuvot ja henkilöt, dokumentoida liikennetapahtumat ja tulostaa raportteja. Visyn rekisterikilventunnistus varmistaa, että alueelle pääsevät kulkemaan vain luvalliset ajoneuvot. Rekisterikilvettömät ajoneuvot, kuten työkoneet, tunnistetaan RFID-lukijoilla.

Kulunvalvontajärjestelmän modernisoinnin suunnittelu aloitettiin vuonna 2022, ja toteutus valmistui syksyllä 2023. Uudistuksen myötä käytännössä kaikki Visyn kulunhallinnan komponentit päivitettiin kevyitä ja luotettavia ratkaisuja käyttäen. Esimerkiksi ajoneuvoporttien rekisterikilventunnistustapahtumat laukaistaan Visy Virtual Trigger -ominaisuudella, joka korvaa laserskannerit tai maahan asennettavat silmukat.

 

Kulunhallinnan asiantuntijuus alueturvallisuuden perustana

”Koko projekti sujui odotuksiemme mukaisesti suunnittelusta toteutukseen. Visyn asiantuntijat ymmärsivät hyvin kovan turvallisuuden asettamat vaatimukset ja saimme sovitussa ajassa sellaisen toteutuksen, jonka halusimme. Tulevaisuudessa toimintamme yhä kehittyessä ja toimintaympäristömme pysyessä jatkuvassa muutoksessa tiedämme, että Visy Access Gate -kulunhallintajärjestelmä on luotettava alueturvallisuutemme perusta”, Rautio kertoo.