Visy x BESPORT

BESPORT on tutkimuslaitos VTT:n koordinoima Suomi-Kiina-innovaatiohanke, jonka tarkoituksena on luoda uusia ratkaisuja vastaamaan kansainvälisen kaupan ja logistiikan alati muuttuviin haasteisiin. Yhtenä hankkeen tavoitteena on luoda älykkäämpiä ja ympäristöystävällisempiä satamia. BESPORT saa Business Finlandilta rahoitustukea 3,8 miljoonaa euroa, ja on sitoutunut panostamaan hankkeeseen yhteensä yli 8 miljoonaa euroa seuraavien kolmen vuoden aikana. Visy on mukana hankkeessa tavoitteenaan kehittää uusia ratkaisuja aluevalvonnan, logistiikan ja rahdin hallinnan tehostamisen tarpeisiin.

 

BESPORT-hankkeessa on VTT:n lisäksi mukana kuusi suomalaista satama-alan yritystä: Awake.AI, Fintraffic, Kalmar, IOXIOSteveco ja Visy. Innovaatiohankkeen keskiössä ovat teknologiat, kuten tekoäly, Digital Twin ja Big Data. Hanke pyrkii vastaamaan satamien kohtaamiin haasteisiin mm. hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, digitalisaatiossa ja toiminnan operatiivisessa optimoinnissa. Visy on konsortiossa avainroolissa ja tuo hankkeeseen osaamisensa tekoälystä, kulunhallinnasta ja rahtivirtojen ymmärtämisestä.

BESPORT pyrkii osoittamaan käytännön soveltuvuuden ja skaalautuvuuden ratkaisuissa, joita hankkeen kumppanit ja laajempi teollisuus kohtaavat satamaympäristöissä. Hanke ottaa tapauskohtaisen lähestymistavan keskittyen uusien algoritmien, viitekehysten, fyysisten ja digitaalisten alustojen ja innovaatioiden luomiseen, sekä niiden testaamiseen ja arviointiin käytännön tilanteissa.

 

Visyn rooli BESPORT-hankkeessa on kehittää uusia teknologioita aluevalvonnan, logistiikan ja rahdin hallinnan tehostamiseen satamissa.

 

Visy on kehittänyt vuosien varrella innovatiivisia sensorijärjestelmiä sekä luonut ja hyödyntänyt edistyneitä työkaluja ja algoritmeja liikenteen ja rahtivirtojen ymmärtämiseksi satamissa ja niiden ympäristöissä. Järjestelmillään Visy pyrkii selkeyttämään satamien tilannekuvaa eri toimintapisteissä, kuten porttialueilla, laitureilla ja konttipihoilla. Visyn tavoitteena on virtaviivaistaa rahtiliikennettä ja lievittää ruuhkia, mikä johtaa lopulta alhaisempiin toimintakustannuksiin ja päästöihin.

”Vaikka Visy Oy on PK-yritys, olemme maailmanlaajuinen OCR- ja tekoälypohjaisten terminaaliautomaatioratkaisujen toimittaja. BESPORT-projekti tarjoaa meille ainutlaatuisen mahdollisuuden yhteistyöhön alan johtavien kumppaneiden kanssa ja toimii strategisena reittinä Kiinan markkinoille. Keskitymme hankkeessa neljään innovatiiviseen teknologiaan, jotka parantavat digitalisaatiota kansainvälisisten satamien kulunvalvonnassa ja logistiikassa”, toteaa Visy Oy:n teknologiajohtaja Heikki Huttunen.

BESPORT-hankkeen tavoitteena on tuottaa merkittävää tieteellistä ja teknologista kehitystä ja luoda maailmanlaajuisia kilpailuetuja. Lisäksi hanke vahvistaa Suomen johtavaa asemaa satamien digitalisoinnissa ja hiilijalanjälkien pienentämisessä maailmanlaajuisella tasolla. Hankkeen lopullisena tavoitteena on tehdä maailman satamista tuottavampia, kustannustehokkaampia ja kestävämpiä sekä liiketoiminnan että ympäristön näkökulmasta.